Algemene voorwaarden

Van de baasjes wordt verwacht de grote boodschappen van hun viervoeter op te ruimen. Speelveld “Go-Shintaku” heeft hiervoor speciale poepzakjes.

 

Voor meerdere honden: neem contact op via de contactpagina.

 

Met vragen over mogelijkheden kunt u altijd terecht via de contact pagina.

Lees ook onze algemene voorwaarden aandachtig door.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

  - Alle honden dienen de gebruikelijke jaarlijkse entingen te hebben gehad, dit wordt bij het eerste bezoek gecontroleerd. Ook is je hond preventief tegen vlooien, wormen en teken behandelt.

 - Je hond heeft een degelijke halsband om en is sociaal in de omgang, bovendien kent hij de basisbeginselen van gehoorzaamheid.

 - Een WA verzekering voor je hond is verplicht, Go-shintaku stelt zich niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door je hond.

 - Go-Shintaku kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (direct of indirect) ziektes, infecties, letsel en aandoeningen die de hond of het baasje tijdens het spelen op de wei op zouden kunnen lopen.

 - Go-shintaku behoudt zich het recht te allen tijde de overeenkomst stop te zetten zonder opgaaf van redenen.

 - Bij verhindering dien je dit vooraf te melden, -tenminste één dag voor de afspraak- indien je niet op de afgesproken tijd aanwezig bent is teruggave van al betaalde uren niet mogelijk.

 - In geval van vechtpartijen tussen de honden onderling wordt de eventuele schade door de eigenaren onderling verdeeld. Go-Shintaku ziet er op toe dat de honden een groep bij elkaar passen, maar kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden

 - Teven die loops zijn kunnen we helaas niet toe laten. Dit geeft teveel onrust in de groep

 - Brokjes of lekkers voor jouw hond niet aan andere honden geven tenzij de baas er toestemming voor geeft, er kunnen honden met een streng dieet bij zitten - vraag altijd de baas!

 - Van baasjes wordt verwacht de grote boodschap van hun viervoeter op te ruimen, Speelveld  Go-shintaku heeft hiervoor speciale poepzakjes.

 - Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om het spelen met andere honden zo veilig, en verantwoord mogelijk te laten verlopen.

  Wijzigingen en of aanvullingen voorbehouden.